Cài đặt ứng dụng trên MKIDs
Để cài đặt ứng dụng trên smartphone người dùng vào trang http://m1s.vn ➡ Chọn (nếu điện thoại dùng hệ điều hành Android) (nếu điện thoại dùng hệ điều hành iOS) ➡ nhấn vào “Cài đặt” để máy tự động tải về và cài đặt trên điện thoại
Sau khi tải về máy sẽ hiện