Mở ứng dụng trên MKIDs
Sau khi mở khóa, từ màn hình chính nhấn phím để vào menu chính.
Di chuyển giữa các ứng dụng bằng phím điều hướng lên, xuống, trái, phải.
Nhấn phím hoặc phím để mở ứng dụng (Có thể dùng phím số để chọn ứng dụng nằm gần phím số đó).
Để quay trở lại màn hình trước nhấn phím