TỰ ĐỘNG BẬT/TẮT MÁY
Bước 1: Truy cập mục cài đặt ➡ Điện thoại ➡ Tự động bật tắt/máy.
Bước 2: Kích vào tự động bật máy ➡ Cài đặt thời gian ➡ Dùng bàn phím ảo để nhập thời gian ➡ nhấn phím để lưu. ➡ Kích vào “ Lặp lại” để cài đặt chu kỳ bật máy.
Bước 3: Kích vào tự động tắt máy ➡ Cài đặt thời gian ➡ Dùng bàn phím ảo để nhập thời gian ➡ nhấn phím để lưu ➡ Kích vào “ Lặp lại” để cài đặt chu kỳ bật máy.