CẬP NHẬT PHẦN MỀM MKIDs
Bước 1: Truy cập mục cài đặt ➡ Điện thoại ➡ Thông tin thiết bị ➡ Cập nhật phần mềm.
Bước 2: Kích vào “Kiểm tra ngay “ để kiểm tra phần mềm của MKIDs ➡ Nhấn phím để tải về.
Bước 3: Nhấn phím để tiếp tục cập nhật phần mềm ➡ Tích vào ô tự động kiểm tra để khi có phần mềm mới sẽ báo cho người dùng cập nhật.