CHẶN SỐ LẠ
Để chặn số lạ gọi đến cho MKIDs, người dùng thực hiện thao tác sau:
Bước 1: Sau khi mở khóa nhấn phím để vào menu chính ➡ Cài đặt ➡ Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo ➡ Cuộc gọi .
Bước 2: Vào “Mục khác” ➡ Chặn số ngoài danh bạ