GỌI CHO SỐ BẤT KỲ TRONG DANH BẠ MKIDs
Để gọi số có trong danh bạ , sau khi mở khóa người dùng nhấn phím vào danh bạ ➡ Chọn danh bạ bằng phím điều hướng ➡ nhấn phím để gọi điện