GỌI CHO SỐ BẤT KỲ NGOÀI DANH BẠ MKIDs
Bước 1: Sau khi mở khóa người dùng nhấn phím ể vào menu chính ➡ Quay số ➡ Nhấn phím để hiện bàn phím ảo ➡ Dùng phím điều hướng để nhập số
Bước 2: Nhấn phím để thoát bàn phím ảo ➡ Nhấn phím để vào tùy chọn ➡ Nhấn phím hoặc để gọi.