NGHE CÁC BÀI HÁT HOẶC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH
Để nghe nhạc, người dùng thực hiện thao tác sau:
Bước 1: Sau khi copy nhạc vào thẻ nhớ, mở khóa màn hình nhấn phím để vào menu chính ➡ Chơi nhạc ➡ Nhấn phím để vào danh sách nhạc
Lưu ý: Nhạc nên đặt ở mục “Audio” của thẻ nhớ. Mỗi một thư mục trong audio sẽ được xem là một danh sách nhạc.
Bước 2: Chọn danh sách nhạc cần phát, nhấn phím để chọn.
Hỗ trợ chuyển danh sách phát nhạc nhanh:
Để chọn danh sách nhạc trước danh sách nhạc đang phát người dùng nhấn phím
Để chọn danh sách nhạc sau danh sách nhạc đang phát người dùng nhấn phím