MÃ KÍCH HOẠT
Để lấy mã kích hoạt giám sát người dùng thực hiện các thao tác sau:
Bước 1: Sau khi mở khóa nhấn phím để vào menu chính ➡ Giám sát vị trí ➡ Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo
Bước 2: Nhấn phím để vào “Giám sát vị trí” ➡ Nhấn phím để vào xem mã kích hoạt ➡ Nhấn phím để trở lại
Bước 3: Nhấn phím vào kích hoạt giám sát để lấy mã và imei máy