XEM LỊCH SỬ CỦA TRẺ TRONG MỘT NGÀY
Mở ứng dụng trên Smartphone, sau khi đăng nhập tài khoản ➡ Lịch sử vị trí ➡ Điền thông tin ngày, giờ, xem tuần tự ➡ Chọn để xem