Sử dụng Sim cho MKIDs
MKIDs sử dụng 01 microSIM Viettel
SIM thông thường không có đăng ký gói dữ liệu: chỉ dùng được tính năng nghe gọi nhắn tin của điện thoại, giám sát bằng tin nhắn.
SIM có đăng ký gói  dữ liệu data: dùng được toàn bộ tính năng của MKIDs. Người dùng có thể tham khảo gói cước data MI10 với hướng dẫn như sau:
Bước 1: Sau khi mở khóa người dùng nhấn phím để vào menu chính ➡ Tin nhắn ➡ Soạn tin nhắn ➡ Nhấn phím để hiện bàn phím ảo.
Bước 2: Dùng phím điều hướng để chọn ký tự ➡ Nhấn phím để quay lại màn hình soạn tin nhắn ➡ Nhấn phím ➡ Nhập số ➡ nhập sô bằng bàn phím ảo rồi nhấn phím để gửi