Sử dụng Sim cho MKIDs
MKIDs sử dụng 01 microSIM Viettel
Bước 2: Đẩy trượt nắp khe sim về về phía đầu của MKIDs
Bước 3: Nâng nắp khe sim lên và đặt sim và theo đúng chiều
Bước 4: Đặt nắp khe sim xuống và kéo trượt nắp khe sim về phía dưới
Bước 5: Lắp thẻ nhớ làm tương tự như lắp sim