Sử dụng mật khẩu trên MKIDs
MKIDs yêu cầu mật khẩu để truy cập vào mục “Cài đặt”, “Giám sát”, “Tắt máy”
Mật khẩu mặc định của MKIDs là “0000”
Để thay đổi mật khẩu người dùng thực hiện các thao tác sau:
Bước 1: Sau khi mở khóa nhấn phím để vào menu chính ➡ Cài đặt ➡ Nhập mật khẩu ➡ Nhấn phím để hiện bàn phím ảo ➡ Mật khẩu mặc định là “0000”
Bước 2: Chọn “ Bảo mật” ➡ Thay đổi mật khẩu ➡ Nhập mật khẩu ➡ Nhấn phím “+” để hiện bàn phím ảo ( mật khẩu vẫn là “0000”)
Bước 3: Nhập mật khẩu mới ➡ Nhập lại mật khẩu ➡ Nhấn phím để lưu