Bật nguồn, mở và khóa MKIDs
Để bật nguồn MKIDs người dùng nhấn và giữ phím đến khi máy hiện logo viettel.
Để tắt nguồn MKIDs người dùng nhấn và giữ phím ➡ MKIDs sẽ hỏi “ Bạn có muốn tắt nguồn” ➡ nhấn phím ➡ Nhấn phím ➡ để hiện bàn phím ảo ➡ Nhập mật khẩu (Mật khẩu mặc định “0000” bằng bàn phím ảo) ➡ Nhấn phím
Để mở khóa máy MKIDs người dùng nhấn phím và phím
Để khóa máy MKIDs, từ màn hình chính người dùng nhấn phím
Lưu ý: Sau khi bật nguồn lên, máy sẽ yêu cầu cài đặt ngày giờ, người dùng nhấn phím để thoát.