GỌI NHANH VÀ GỌI KHẨN CẤP
Để gọi nhanh sau khi mở khóa điện thoại:
Nhấn và giữ phím trong vòng 2s MKIDs sẽ tự động gọi đến số điện thoại đầu tiên lưu trong danh bạ.
Nhấn và giữ phím trong vòng 2s MKIDs sẽ tự động gọi đến số điện thoại thứ 2 lưu trong danh bạ.
Nhấn và giữ phím trong vòng 2s MKIDs sẽ tự động gọi đến số điện thoại thứ 3 lưu trong danh bạ.
Nhấn và giữ phím trong vòng 2s MKIDs sẽ tự động gọi đến số điện thoại thứ 4 lưu trong danh bạ.
Để gọi khẩn cấp, người dùng sau khi mở khóa điện thoại nhấn và giữ phím trong vòng 2s MKIDs sẽ tự động gọi đến số điện thoại đầu tiên lưu trong danh bạ.
Nếu số đầu tiên bận không nghe máy thì MKIDs sẽ tự động chuyển đến số điện thoại thứ 2, 3,4. Cứ quay vòng 4 số thuê bao cho đến khi có số điện thoại nhận cuộc gọi.