BẠN MUỐN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GHI ÂM
Để ghi âm người dùng vào “Ghi âm” ➡ Nhấn nút để bắt đầu ghi âm ➡ Nhấn phím để dừng (Máy tự động lưu đoạn ghi âm)