ĐẶT LỊCH TỪ XA CHO BÉ
Bước 1: Sau khi đăng nhập kích chuột vào “Quản lý”
Bước 2: Kích chuột vào “Thời gian biểu”
Bước 3: Chọn ngày cần lập thời gian biểu
Bước 4: Nhập thông tin cần thiết ➡ Lưu
Bước 5: Người dùng soạn tin theo cú pháp “DONGBO” gửi đến số điện thoại của Mkid, thì tất cả thời gian biểu đã lập trên website sẽ được cài vào Mkids.
Lưu ý: chỉ có số thuê bao có bật giám sát trên danh bạ của Mkids mới làm được thao tác này