CÀI ĐẶT NHẠC CHUÔNG
Để cài đặt nhạc chuông từ danh sách nhạc
Bước 1: Sau khi copy nhạc vào thẻ nhớ, mở khóa màn hình nhấn phím để vào menu chính ➡ Chơi nhạc ➡ Nhấn phím để vào “Khác”
Bước 2: Nhấn phím để “Đặt làm nhạc chuông” ➡ Chọn làm “Nhạc chuông cuộc gọi” hoặc “Nhạc chuông thời gian biểu” rồi nhấn phím