XEM VỊ TRÍ BẰNG TIN NHẮN
Để biết vị trí của trẻ qua tin nhắn, thì số điện thoại được lưu trên Mkids phải lưu dưới dạng “Giám sát bật” (tức là cho phép số điện thoại giám sát Mkids). Sau đó nhắn tin theo cú pháp “VITRI” gửi đến số điện thoại của Mkids. Máy sẽ nhận được tin nhắn chứa đường link, kích vào đường link đó sẽ thấy được vị trí của Mkids trên bản đồ
Lưu ý:
Khi Mkids ở trong khu vực mà không thể bắt được sóng GPS mà chỉ bắt được sóng LBS thì máy sẽ nhận được đường link chỉ “Vị trí tương đối”. Khi nào Mkids bắt được tín hiệu GPS máy sẽ nhận được tin nhắn thứ hai chỉ “Vị trí lúc” (Vị trí lúc này là chính xác hơn vị trí chứa tin nhắn “Vị trí tương đối”)
Khi Mkids ở trong khu vực thông thoáng, quang mây và bắt được sóng GPS thì máy sẽ chỉ nhận được 1 tin nhắn “ Vị trí lúc..”