CÚ PHÁP TIN NHẮN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Khi trẻ đi học mà bố mẹ chưa kích hoạt giám sát trên Mkids, để kích hoạt giám sát, người dùng soạn tin theo cú pháp “VTRACK BAT <thời gian theo phút>” gửi đến số của Mkids ➡ Giám sát hoạt động liên tục, thời gian cập nhật theo thiết lập trên website/ứng dụng. Hoạt động theo thời gian được chỉ định (60p -> 480p)
Bật giám sát tiết kiệm: Người dùng soạn tin theo cú pháp “VTRACK BAT” gửi đến số của Mkids ➡ Thiết bị tự điều chỉnh thời gian gửi dữ liệu lên server để tiết kiệm điện. Hoạt động 24/7
Tắt giám sát: Người dùng soạn tin theo cú pháp “VTRACK TAT”. (Lưu ý, để tắt giám sát thì người bật giám sát và người tắt phải là cùng 1 số)
Bật giám sát khẩn cấp: Người dùng soạn tin theo cú pháp “VTRACK SOS <thời gian theo phút>” gửi đến số của Mkids ➡ Giám sát hoạt động liên tục, thời gian cập nhật luôn là 30s/lần. Hoạt động theo thời gian được chỉ định (60p -> 480p)
Tắt giám sát khẩn cấp: Người dùng soạn tin theo cú pháp “VTRACK TAT SOS” gửi đến số của Mkids ➡ Dừng giám sát khẩn cấp và chuyển sang giám sát tiết kiệm
Tắt máy: Người dùng soạn tin theo cú pháp “TATMAY” gửi đến số của Mkids. Mkids sẽ tự động tắt nguồn