CÀI ĐẶT VÀ SỬA VÙNG AN TOÀN
Để cài đặt vùng an toàn, người dùng thực hiện thao tác:
Bước 1: Sau khi đăng nhập người dùng kích vào “Quản lý” ➡ Cài đặt vùng an toàn
Bước 2:
Bước 3:
Bước 4:
Sửa vùng an toàn:
Bước 1: Sau khi đăng nhập, người dùng kích vào “Quản lý” ➡ Cài đặt vùng an toàn
Bước 2: Kích vào “V” để chọn vùng an toàn cần sửa ➡ Chỉnh sửa vùng an toàn