BẬT GIÁM SÁT VỊ TRÍ CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM
Giám sát kiết kiệm" là thiết bị tự điều chỉnh thời gian gửi dữ liệu lên server
Bước 1: Sau khi mở khóa nhấn phím để vào menu chính ➡ Giám sát vị trí ➡ Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo
Bước 2: Nhấn phím để vào “Giám sát vị trí” ➡ Nhấn phím vào kích hoạt giám sát ➡ Nhấn phím để thoát (Máy đã kích hoạt giám sát 1 lần rồi thì bỏ qua bước này)
Bước 3: Chế độ giám sát tiết kiệm: Nhấn phím để bật “Giám sát vị trí”