ĐẶT LỊCH CHO BÉ
Để tạo thời gian biểu trên điện thoại người dùng thực hiện thao tác sau
Bước 1 : Sau khi mở khóa nhấn phím để vào menu chính ➡ Cài đặt ➡ Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo ➡ Thời gian biểu
Bước 2: Nhấn phím để sửa lịch ➡ Nhấn phím để sửa tên thời gian biểu
Bước 3: Vào ngày ➡ Dùng bàn phím ảo sửa ngày ➡ Vào giờ ➡ Dùng bàn phím ảo để sửa giờ.
Bước 4: Vào “ Nhạc chuông” để chọn nhạc chuông ➡ “Một lần” để lặp lại ➡ Nhấn phím để lưu ➡ Nhấn phím để sửa tên thời gian biểu
Bước 5: Sau khi đã cài đặt thời gian biểu xong, nhấn phím “+” để tích vào thời gian biểu