CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ TỪ BÀN PHÍM ẢO
Bước 1: Sau khi mở khóa màn hình, nhấn phím điều hướng để vào menu chính ➡ Cài đặt ➡ Máy sẽ hiển thị hỏi mật khẩu ➡ Nhấn phím điều hướng để hiện bàn phím ảo. Mật khẩu mặc đinh là “0000”
Bước 2: Vào điện thoại ➡ Ngày & giờ ➡ Đặt giờ ➡ Đặt ngày ➡ Xong