HIỆN TÊN BÉ TRÊN MÀN HÌNH
Bước 1: Sau khi mở khóa nhấn phím để vào menu chính ➡ Cài đặt ➡ nhập mất khẩu bằng bàn phím ảo ➡ Hiển thị
Bước 2: Vào “ Tên người dùng” ➡ Dùng bàn phím ảo để nhập tên người dùng ➡ Nhấn phím để lưu ➡ Xong