ĐỒNG BỘ THỜI GIAN BIỂU TỪ MKIDs LÊN TÀI KHOẢN QUẢN LÝ CỦA BỐ MẸ
Để đồng bộ bằng MKIDs người dùng thực hiện thao tác sau
Bước 1: Sau khi mở khóa nhấn phím để vào menu chính ➡ Cài đặt ➡ Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo ➡ Thời gian biểu
Bước 2: Nhấn phím để vào tùy chọn ➡ Đồng bộ dữ liệu