ĐỒNG BỘ DANH BẠ TỪ MKIDs
Sau khi đã cài đặt danh bạ trên điện thoại, để đồng bộ lên trang web người dùng thực hiện theo
Bước 1: Nhấn phím để vào menu chính ➡ Cài đặt ➡ Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo ➡ Danh bạ
Bước 2: Nhấn phím để vào tùy chọn ➡ Đồng bộ dữ liệu (máy sẽ tự động đồng bộ danh bạ đã lưu trên MKIDs lên web)