THÊM TIN NHẮN MẪU
Để thêm tin nhắn mẫu vào Mkids, người dùng thực hiện các thao tác sau:
Bước 1: Sau khi mở khóa từ màn hình chính nhấn phím để vào meu chính ➡ Cài đặt ➡ Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo ➡ Tin nhắn
Bước 2: Nhập tin nhắn mẫu ➡ Tin nhắn mẫu (Lưu trong thẻ nhớ)
Để lưu tin nhắn mẫu trong thẻ nhớ của MKIDs
Bước 1: Nhập tin nhắn mẫu bằng “Notepad” trên máy tính và lưu lại.
Bước 2: Chuyển file đã lưu vào thẻ nhớ của Mkids