SỬA TIN NHẮN MẪU
Để sửa tin nhắn mẫu người dùng thực hiện thao tác sau:
Bước 1 : Sau khi mở khóa nhấn phím để vào menu chính ➡ Cài đặt ➡ Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo ➡ Tin nhắn
Bước 2: Vào “ Sửa tin nhắn mẫu” ➡ Chọn tin nhắn mẫu cần sửa ➡ Nhấn phím để hiện bàn phím ảo sửa tin nhắn ➡ Nhấn phím để lưu lại tin nhắn mẫu