SỬ DỤNG TIN NHẮN MẪU
Để nhắn tin theo tin nhắn mẫu đã lưu trong điện thoại, người dùng thực hiện thao tác sau:
Bước 1: Sau khi mở khóa nhấn phím để vào menu chính ➡ Tin nhắn ➡ tin nhắn mẫu ➡ chọn tin nhắn mẫu cần gửi
Bước 2: Nhấn phím để gửi ➡ Chọn danh bạ (hoặc nhập số) cần gửi ➡ Nhấn phím để cho phép gửi tin nhắn