BẬT GIÁM SÁT VỊ TRÍ
Người dùng muốn biết vị trí của trẻ qua ứng dụng thì phải bật “Giám sát vị trí” trên MKIDs
Bước 1: Sau khi mở khóa nhấn phím để vào menu chính ➡ Giám sát vị trí ➡ Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo
Bước 2: Nhấn phím để vào “Giám sát vị trí” ➡ Nhấn phím vào kích hoạt giám sát ➡ Nhấn phím để thoát (Máy đã kích hoạt giám sát 1 lần rồi thì bỏ qua bước này)
Bước 3: Chọn chế độ giám sát liên tục: Nhấn Phím để chọn “Giám sát vị trí” ➡ Nhấn phím để chọn giám sát liên tục ➡ Nhấn phím để quay trở lại
Bước 4: Nhấn phím để bật tính năng giám sát vị trí. Khi màn hình báo bật giám sát thành công, nhấn phím để thoát và quay trở lại màn hình chủ của MKIDs
Ngoài ra để bật “Giám sát vị trí” người dùng có thể tham khảo cách bật giám sát vị trí từ xa bằng tin nhắn (Chi tiết xem ở phần "Cú pháp tin nhắn điều khiển từ xa")