CÀI ĐẶT CẬP NHẬT THỜI GIAN
Máy phải được gắn SIM có data và thiết bị đã kết nối mạng
Bước 1: Sau khi mở khóa màn hình, nhấn phím điều hướng để vào menu chính ➡ Cài đặt ➡ Máy sẽ hiển thị hỏi mật khẩu ➡ Nhấn phím điều hướng để hiện bàn phím ảo. Mật khẩu mặc định là “0000”
Bước 2: Chọn Điện thoại ➡ Ngày & giờ ➡ cài đặt cập nhật thời gian ➡ Cập nhật thời gian bằng tay