Chức năng các phím MKIDs
MKIDs hỗ trợ bàn phím ảo để nhập số điện thoại ngoài danh bạ hoặc soạn văn bản (nhắn tin, nhập mật khẩu, đặt tên trên màn hình chính,…)
Để sử dụng bàn phím ảo ta dùng phím điều hướng để di chuyển lên, xuống, sang phải, sang trái để chọn ký tự thích hợp rồi nhấn phím để chọn
Lưu ý: Ngoài việc dùng phím điều hướng để di chuyển trái, phải, lên, xuống ta có thể dùng phím 1,2,3,4.
Phím là sang phải
Phím là di chuyển lên
Phím là sang trái
Phím là di chuyển xuống