CÀI ĐẶT HÌNH NỀN TỪ THẺ NHỚ
Để cài đặt hình nền trong thẻ nhớ vào hình ảnh ➡ chọn hình ảnh ➡ Nhấn phím để chọn “Cài làm hình nền”