XEM LỊCH SỬ VỊ TRÍ 1 NGÀY
Để xem lịch sử vị trí của Mkids trên website người dùng đăng nhập tài khoản ➡ Lịch sử vị trí ➡ Điền thông tin ngày, giờ, xem tuần tự ➡ Chọn để xem