XEM VỊ TRÍ
Sau khi đăng nhập tài khoản và bật “Giám sát vị trí” trên Mkids người đùng kích vào “Bản đồ” sẽ hiện ra vị trí của Mkids trên bản đồ