CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Khi bạn truy cập website của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian đọc cẩn thận, để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Bạn có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình.
1. Những thông tin mà chúng tôi sẽ thu thập:
- Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Các thông tin mà chúng tôi thu thập bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà chúng tôi cần bạn cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
- Thông tin chúng tôi thu thập từ quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
+ Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin cụ thể của từng thiết bị (chẳng hạn như phiên bản phần cứng, phiên bản phần mềm của bạn, số nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin mạng di động, bao gồm cả số điện thoại).
+ Thông tin lịch sử vị trí: Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí GPS thực tế của bạn.
+ Thông tin Cookies và các công nghệ tương tự:
Chúng tôi sử dụng công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập vào tài khoản trên trang web. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.
Các bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi sử dụng thông tin các bạn cung cấp để:
- Cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan đến sản phẩm MKIDs;
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của bạn hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
- Liên lạc và giải quyết với bạn trong những trường hợp đặc biệt.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của bạn.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ tối đa trong vòng 90 ngày hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.
4. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập, lưu trữ và quản lý trên máy chủ của chúng tôi tại:
Công ty Thông tin M1
Địa chỉ: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
5. Tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó– trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.
Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật (ví dụ: phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi cơ bản cách thực hành hiện tại), gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên hệ thống sao lưu).
Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Chúng tôi cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi bạn xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn
- Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép đồng ý.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân bạn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết.
- Khi đăng ký thành viên, bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
7. Các thay đổi
Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và giữ các phiên bản trước của Chính sách về sự riêng tư này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét.