Định vị
 • Cập nhật tức thời vị trí xe trên bản đồ
 • Hiển thị hành trình xe đã đi
 • Lưu lại lịch sử hoạt động trong 30 ngày
 • Định vị
  Điều khiển từ xa
  Điều khiển từ xa
 • Điều khiển từ xa bằng remote chuyên dụng
 • Điều khiển từ xa bằng điện thoại di dộng
 • Báo hiệu còi, đèn dễ dàng tìm kiếm xe
 • Vùng an toàn
 • Cảnh báo đến điện thoại di động nếu di chuyển xe ra ngoài vùng an toàn đặt trước
 • Vùng an toàn
  Chống trộm
  Khi xe bị di chuyển hoặc can thiệp trái phép
 • Cảnh báo tức thời bằng đèn báo, còi hiệu trên xe
 • Cảnh báo đến điện thoại di động cho chủ xe
 • Tự động tắt khóa điện dừng xe
 • Chống trộm